JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

Ochrona Danych Osobowych

Opublikowano: niedziela, 24 luty 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu, ul. Szkolna 17, 67-210 Przedmoście (dalej Administrator).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Anita Kłosowska, nr tel. 763000140, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 6. realizacji umowy;
 7. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 9. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 10. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 13. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 14. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 15. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 16. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 17. prawo do przenoszenia danych;
 18. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 19. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
 20. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
 21. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.
 22. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 23. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

WeDo 2.0 w Pracowni Orange!

Opublikowano: środa, 30 styczeń 2019

W dniu 29 stycznia 2019r. w Pracowni Orange w Przedmościu odbyły się zajęcia z nauki kodowania przy wsparciu klocków Lego WeDo 2.0. Uczestnicy warsztatów pracując w grupach 2-3 osobowych w pierwszym etapie zajęć budowali samochód wyścigowy, a następnie w specjalnej aplikacji programowali robota w celu zaliczenia konkretnego zadania.

Czytaj więcej: WeDo 2.0 w Pracowni Orange!

Photony odwiedziły przedszkolaków!

Opublikowano: środa, 30 styczeń 2019

W dniu 29 stycznia 2019r. Photony otrzymane w ramach programu "Kodowanie w bibliotece" odwiedziły przedszkolaków w przedszkolu w Borku. Dzieci w wieku 2 - 6 lat po raz pierwszy spotkały się z takimi robotami i warsztaty z nimi sprawiły im wiele radości.

Czytaj więcej: Photony odwiedziły przedszkolaków!

Roboty, tablety i Scottie Go dla biblioteki!

Opublikowano: sobota, 26 styczeń 2019

Biblioteka w celu promocji kodowania wyposażona została przez FRSI w 3 tablety marki Huawej, 3 roboty Photon oraz 3 gry Scottie Go. Dodatkowo biblioteka z własnych środków zakupiła 2 roboty Photon.

Otrzymane tablety zostały zabezpieczone przed uszkodzeniem przez naklejenie folii ochronnych na ekrany i umieszczenie ich w etui.

Kodowanie w bibliotece!

Opublikowano: sobota, 26 styczeń 2019

W GBP w Przedmościu od lutego 2019r. rozpocznie się realizacja programu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  pt. „Kodowanie w bibliotece”.

Na warsztatach dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym będą poznawać podstawy kodowania przy wsparciu robotów Photon, tabletów i gry Scottie Go.

W Przedmościu zajęcia odbywać się będą w poniedziałki od. godz. 16:30 do 17:30, a w Serbach w każdy czwartek od. godz. 16:30 do 17:30.

Zapraszamy na warsztaty! Zaczynamy po feriach!