Festyn Naukowy

Utworzono: czwartek, 22, sierpień 2013

 W dniu 26 maja 2013 r. na sali wiejskiej w Serbach odbył się Festyn Wiedzy Praktycznej. Impreza była podsumowaniem współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu z Fundacją Nowe Media w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

  Głównym celem współpracy Fundacji z nasza biblioteką była chęć podzielenia się pracowników Fundacji widzą i umiejętnościami, które zmieniłyby wizerunek biblioteki w społeczności lokalnej.

Od stycznia 2013 roku specjalny zespół ludzi złożony z pracowników gminnej biblioteki, Szkoły Podstawowej w Serbach i świetlicy środowiskowej szkolił się i pracował nad organizacją Festynu Naukowego.

            Dzięki zaangażowaniu pani poseł Ewy Drozd podczas festynu wystąpił przedstawiciel Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych pan Antoni Weremko, który wypowiedział się na temat stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych w miejscowości Serby. Prelekcję wygłosił także przedstawiciel GDDKiA pan Dariusz Zajączkowski, który mówił o szansach na wybudowanie obwodnicy Głogowa i o planowanym remoncie mostu na Odrze. W trakcie festynu można było również uczestniczyć w warsztatach pieczenia chleba, decoupage, tworzenia biżuterii, w zawodach strażackich i pokazach pierwszej pomocy. Festyn był możliwy do zrealizowania dzięki zaangażowaniu nauczycieli z SP w Serbach, Urzędu Gminy Głogów, radnych, którzy ufundowali tort, pani Katarzyny Dziechciarz, która udostępniła zamki dmuchane, gokarty i trampolinę, strażaków z OSP w Serbach, pań z zespołu Serbowiacy, rodzicom, którzy upiekli pyszne ciasta i wielu innych osób, które przyczyniły się do organizacji imprezy. Festyn Wiedzy Praktycznej był podsumowaniem udziału GBP w Przedmościu w projekcie „Biblioteka-lokalne centrum wiedzy praktycznej” prowadzonego przez Fundację Nowe Media w ramach projektu Programu Rozwoju Bibliotek.