Deklaracja dostępności

Opublikowano: środa, 23 wrzesień 2020

Deklaracja dostępności

 1. Nazwa podmiotu publicznego

  Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu.

 2. Data publikacji i aktualizacji

  Data publikacji strony internetowej: 2013-10-01 r.

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-01 r.

 3. Dane kontaktowe

  Osoba do kontaktu: Mateusz Krasicki

  Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Telefon: 698-661-695

 4. Status pod względem zgodności z ustawąStrona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.
  ● filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowaniaOświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-11 r.
  Deklarację sporządzono dnia 11,09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 6. Informacja na temat proceduryKażdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.
 7. Skróty klawiaturoweNa stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 8. DokumentyNa stronach biblioteki znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
 9. Wersja mobilnaSerwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.
  Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
  W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.
 10. Dostępność architektonicznaGminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu z siedzibą w Przedmościu ul. Szkolna 17, 67-210 Głogów
  Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Szkolnej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Biblioteka znajdują się na parterze.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  Do biblioteki wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  W bibliotece i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (Tłumacz MIGAM) online. Usługa jest dostępna w godzinach 8:00-16:00.
  Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.
 11. Dodatkowe informacjeINFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  ● Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  ● Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
  ● W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
  ● Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
  ● Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  ● Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  ● Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
  Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących
  W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:
  ● „Wersja kontrastowa”
  ● „Wersja tekstowa”
  ● „Powiększanie i pomniejszanie czcionki”
  ● „Wersja czytana – lektor”
  ● „Wersja językowa”
  KONTRAST
  Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.
  ZMIANA ROZMIARU STRONY
  Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
  FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER
  ● [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  ● [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
  OPERA
  ● [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
  ● [-] aby pomniejszyć widok
  OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ
  Na serwisie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Wyniki validatora*

* Niniejszy Certyfikat potwierdza, że aplikacja (strona internetowa) jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie uwzględnia poziomu dostępności wszystkich publikowanych treści.

 

Odsłony: 568