JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

Oferta pracy

Opublikowano: poniedziałek, 16 grudzień 2019

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: młodszy bibliotekarz. Praca będzie wykonywana w siedzibie biblioteki głównej w Przedmościu oraz w filii biblioteki w Serbach. Wymiar etatu: pełen etat (40 godzin/tygodniowo).

3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • osoba posiadająca wykształcenie wyższe;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • mile widziane: doświadczenie w pracy w bibliotece publicznej lub w bibliotece szkolnej,

 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • gromadzenie, ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów,
 • udostępnianie czytelnikom zbiorów bibliotecznych,
 • organizacja i prowadzenie akcji promujących czytelnictwo dla różnych grup wiekowych,
 • przygotowanie spotkań autorskich,
 • prowadzenie lekcji bibliotecznych,
 • obsługa komputera na poziomie dobrym (praca w środowisku Windows,MS Office, Mak Plus).

Wymiar etatu - pełen etat – 40 godz. tygodniowo;

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

budynek piętrowy, stanowisko pracy na pierwszym piętrze – w budynku nie ma windy;

praca związana z dojazdami do biblioteki głównej w Przedmościu i filii biblioteki w Serbach.;

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie załączone do dokumentacji z naboru; Dokumenty

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 31.12.2019 r. do godz. 12.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przedmościu ul. Szkolna 17, 67-210 Głogów. Dokumenty należy składać w kopercie opisanej następująco: „Oferta na stanowisko bibliotekarza/bibliotekarki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przedmościu.

W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do biblioteki.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu

Mateusz Krasicki

Odsłony: 694