Lokalny Informator Kulturalny

Utworzono: wtorek, 22, kwiecień 2014

Dzięki współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu i Fundacji Nowe Media w Serabch zorganizowany został Festyn Naukowy. Specjalny zespół złożony z pracowników biblioteki i SP w Serbach z okazji festynu przygotował gazetkę internetową dla mieszkańców gminy pt. "Lokalny Informator Kulturalny". Dostęp do dwóch numerów gazetki można uzyskać pod następującymi linkami:

http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/lokalny-informator-kulturalny/13/4/1/

http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/lokalny-informator-kulturalny/13/6/2/

Życzymy miłej lektury. Naprawdę warto przeczytać!