Półfinał Wielkiej Ligi Czytelników

Utworzono: czwartek, 11, maj 2017

W dniu 21 kwietnia 2017r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Serbach zorganizowany został półfinał ogólnopolskiego konkursu czytelniczego Wielka Liga Czytelników. Łącznie w całej Polsce udział w konkursie wzięło około 2 tys uczniów. W naszej placówce gościliśmy uczniów ze szkół podstawowych w Jaczowie, Jerzmanowej, Gaworzycach, Wilkowie i Serbach.

Etap półfinałowy konkursu polegał na napisaniu przez każdą drużynę testu. Dla drużyn z klas 1-3 test dotyczył wiedzy z treści książki, pt. Bohaterski Miś”, a dla uczniów z klas starszych z książki pt. „Tomek na Czarnym Lądzie”.

Z drużyn, które swój test pisały w naszej placówce w kategorii klas młodszych najlepiej poradziła sobie drużyna z Jerzmanowej, która zdobyła 82 pkt. Uczniowie z Jaczowa uzyskali 68 pkt. uczniowie z Serbów 74, a uczniowie z Gaworzyc 76. W drugiej kategorii najlepiej poradziła sobie również drużyna z Jerzmanowej, która uzyskała 72 pkt., na kolejnych miejscach uplasowała się drużyna z Serbów 60 pkt, drużyna z Wilkowa – 56 pkt, drużyna z Gaworzyc 47 pkt i drużyna z Jaczowa 40 pkt. Niestety żadnej drużynie nie udało się uzyskać awansu do finału konkursu.

Wszyscy uczestnicy półfinału otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Gminę Głogów.