Dolnośląski Turniej Młodych Recenzentów

Utworzono: poniedziałek, 19, grudzień 2016

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie, w związku z organizacją w roku 2017, XIV Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami "Z książką na walizkach", zaprasza przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska, do wzięcia udziału w konkursie: 11. Dolnośląski Turniej Młodych Recenzentów "Historia Polski zaczarowana w książce".

oficjalny plakat Turnieju Młodych Recenzentów

 

Regulamin 11. Dolnośląskiego Turnieju Młodych Recenzentów „Historia Polski zaczarowana w książce”.

I. Organizator
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie
II. Cele konkursu

 • Rozwijanie czytelnictwa dzieci i młodzieży.
 • Wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży twórczością współczesnych pisarzy polskich oraz historią Polski
 • Kształtowanie kultury literackiej młodych czytelników
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej młodych twórców

III. Zasady uczestnictwa w konkursie

 • Adresaci: przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Dolnego Śląska
 • Na konkurs należy przygotować pracę w jednej z dwóch kategorii: literackiej lub plastycznej
 • Praca literacka powinna być recenzją wybranej książki historycznej polskiego autora. Dobra recenzja powinna: zawierać nazwisko autora, tytuł i gatunek literacki np.: powieść, opowiadanie itd., określać problematykę, wspominać o tym, co najciekawsze, a nie opowiadać całej fabuły, zawierać subiektywną ocenę, co się w książce podobało, a co nie, dokładnie zachęcać do przeczytania lub odradzać przeczytanie książki, powinna zawierać uzasadnienie opinii recenzenta.
 • Praca plastyczna powinna być ilustracją do wybranej książki historycznej polskiego autora. Ilustracja może być przygotowana w dowolnej technice graficzno-malarskiej (malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranka), na papierze w formacie A3 lub A4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w domu lub w szkole pod opieką rodziców lub nauczyciela.
 • Nadesłane prace nie mogą być dotychczas publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 • Prace plastyczne i literackie należy dokładnie i czytelnie podpisać: imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, dane opiekuna, rodzica lub nauczyciela: imię i nazwisko, telefon kontaktowy i/lub mail, tytuł i autor książki recenzowanej bądź ilustrowanej. Prace niepodpisane lub nieczytelnie podpisane nie będą brane pod uwagę.
 • Prace należy dostarczyć do siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 8 , 56-100 Wołów.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 4 grupach wiekowych: przedszkolaki, klasy 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej, klasa 1-3 gimnazjum.
 • Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 11 kwietnia 2017 roku

IV. Zakończenie konkursu

 • O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni poprzez opiekunów, a tym samym zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 10 czerwca 2017 roku w Wołowie podczas finału XIV Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach”. Wyniki konkursu będą również dostępne na stronie internetowej naszej Biblioteki.

V. Postanowienia ogólne