Harcerze przetestowali pisaki!

Opublikowano: poniedziałek, 25 luty 2019

Harcerze z 5 DH Białe Tygrysy na zbiórce wypróbowali pisaki 3D. Każdy harcerz przy pomocy pisaka 3D napisał przestrzenny model swojego imienia. W warsztatach udział wzięło 14 harcerzy, którzy świetnie się bawili tworząc przestrzenny napis oznaczający ich imię. Test wyszedł pozytywnie! Dziękujemy harcerzom, a już wkrótce rozpoczynamy zajęcia warsztatowe w ramach projektu "MŁODY NAUKOWIEC!".

 

Czytaj więcej: Harcerze przetestowali pisaki!

Harcerze uczestniczyli w warsztatach!

Opublikowano: niedziela, 24 luty 2019

Harcerze z 5 DH Białe Tygrysy uczestniczyli w warsztatach malowania kubków dla swoich babć i dziadków. Każdy harcerz miał do dyspozycji kubki, pisaki do malowania po ceramice, farbki oraz swoją inwencję twórczą. Wszyscy harcerze wykazali się niezwykłym talentem i stworzyli niepowtarzalne dzieła, które na pewno okażą się wspaniałym prezentem z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

Biblioteka z nagrodą główną i wyróżnieniem!

Opublikowano: niedziela, 24 luty 2019

W piątek 22 lutego 2019r. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ogłosiła wyniku konkursu na napisanie najlepszego scenariusza zajęć i najlepszego planu wdrożenia kursów programistycznych w bibliotece publicznej. Jest nam niezwykle miło poinformować, że biblioteka w kategorii "najlepszy scenariusz" wygrała nagrodę główną, a w kategorii „najlepszy plan wdrożenia” wyróżnienie.

Nagrodą główną jest laptop (parametry minimalne: procesor i5 / 8 GB RAM / 256 GB SSD / Windows 10 / MS Office, myszka) oraz zestaw książek dot. nauki języków C++, Java i SQL. Otrzymane wyróżnienie również wiąże się z nagrodą, a będzie nią zestaw książek dot. nauki języków C++, Java i SQL.

 

Konkurs został zorganizowany we współpracy z Fundacją Liga Niezwykłych Umysłów oraz Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu w ramach pilotażu projektu „Koduj_pro”, w ramach którego biblioteki publiczne z województwa dolnośląskiego mogą bezpłatnie skorzystać i udostępniać swoim użytkownikom kursy nauki programowania w językach C++, Java, SQL dostępne na platformie www.lnu.org.pl (LNU).

Robo_ferie!

Opublikowano: niedziela, 24 luty 2019

W trakcie ferii zimowych pracownicy biblioteki przeprowadzili 8 bloków warsztatów dla dzieci i młodzieży z nauki programowania z wykorzystaniem robotów Photon i Lego WeDo 2.0.

Czytaj więcej: Robo_ferie!

Ochrona Danych Osobowych

Opublikowano: niedziela, 24 luty 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu, ul. Szkolna 17, 67-210 Przedmoście (dalej Administrator).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Anita Kłosowska, nr tel. 763000140, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 6. realizacji umowy;
 7. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 9. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 10. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 13. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 14. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 15. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 16. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 17. prawo do przenoszenia danych;
 18. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 19. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
 20. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
 21. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.
 22. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 23. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.